ZETA AKADEMİ 

#hayallerinizetaşıyoruz

REHBERLİK

Öğrenci yaşamında bilgi ve başarının yanı sıra düşünce ve davranış hazırlığının da önemli bir etken olduğu görüşüyle yola çıkan Rehberlik Servisimiz, öğrencilerimizin sınava hazırlık sürecinde karşılaştıkları güçlükleri çözmelerine yardımcı olmak, kendini tanıyan, uyumlu, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı, yaratıcı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak amacını gütmektedir. Öğrencinin problem çözme, karar verme ve uyum sağlaması için gerekli olan bilgi ve becerileri kazanmasını, Öğrencinin özelliklerini (ilgi, yetenek, istek, kişisel özellikleri gibi) tanıması, farkında olması ve en üst düzeyde geliştirmesini, Öğrencinin bireysel özellik ve potansiyelini toplumsal platformda değerlendirebilmesini, yaşamını, geleceğini planlamasını, kararlarının sorumluluğunu alabilmesini, sağlamaya yönelik uygulamalar yapılmaktadır.